GKV Ermelo

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Dirk Staalweg 43
3851 LH Ermelo
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 49
3850 AA Ermelo
Doopleden
142
Belijdende leden
362
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie