GKV Frieschepalen

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
t Paed 1
9249 NM Frieschepalen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
de Rusken 30
9249 NJ Frieschepalen
Doopleden
127
Belijdende leden
221
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie