GKV Frieschepalen

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
t Paed 1
9249 NM Frieschepalen
Algemeen telefoonnummer kerk
0512-300633
Postadres
t Paed 1
9249 NM Frieschepalen
Doopleden
122 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
216 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie