GKV Gees De Akker

Naam classis
Classis Hoogeveen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Goringbos 3
7863 PZ Gees
Algemeen telefoonnummer kerk
0524-582887
Postadres
Goringbos 3
7863 PZ Gees
Doopleden
70
Belijdende leden
122
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie