GKV Gees De Akker

Naam classis
Classis Hoogeveen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Goringbos 3
7863 PZ Gees
Algemeen telefoonnummer kerk
0593-552484
Postadres
Goringbos 3
7863 PZ Gees
Doopleden
70 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
121 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie