GKV Gent

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Gordunakaai 28-30
9000 Gent
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Gordunakaai 28-30
9000 Gent
Doopleden
14 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
40 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie