GKV Goes

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kornetstraat 4
4462 MV Goes
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kornetstraat 4
4462 MV Goes
Doopleden
170
Belijdende leden
322
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • P.J. Trimp van 28-08-2005 t/m 12-06-2019
  • P.F. Messelink van 01-01-2003 t/m 13-03-2004 (Beroepbaar gesteld)
  • P.F. Messelink van 01-09-1996 t/m 31-12-2002
  • A.J. van Zuijlekom van 10-09-1989 t/m 20-05-1995