GKV Gorinchem

Naam classis
Classis Dordrecht - Gorinchem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Grote Haarsekade 58
4205 VK Gorinchem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 761
4200 AT Gorinchem
Doopleden
128
Belijdende leden
142
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie