GKV Gorinchem

Naam classis
Classis Dordrecht - Gorinchem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Grote Haarsekade 58
4205 VK Gorinchem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 761
4200 AT Gorinchem
Doopleden
133 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
146 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie