GKV Gouda

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lekkenburg 148
2804 XG Gouda
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Lekkenburg 148
2804 XG Gouda
Doopleden
216 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
338 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie