GKV Gouda

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lekkenburg 148
2804 XG Gouda
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Lekkenburg 148
2804 XG Gouda
Doopleden
218
Belijdende leden
351
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie