GKV Gramsbergen

Naam classis
Classis Hardenberg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Anerdijk 6
7783 CM Gramsbergen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Anerdijk 6
7783 CM Gramsbergen
Doopleden
97 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
221 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  Predikant historie
  • K.A. van der Meer van 07-09-2008 t/m 30-06-2020
  • A.H. Verbree van 01-01-2006 t/m 31-12-2012 (wegens gezondheid (gedeeltelijk))
  • W. Noordzij van 03-09-2000 t/m 24-03-2007
  • A.H. Verbree van 01-10-1999 t/m 31-12-2005 (wegens gezondheid)
  • A.H. Verbree van 11-07-1993 t/m 30-09-1999