GKV Grijpskerk-Niezijl

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Groningerstraatweg 27
9843 AA Grijpskerk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 25
9843 ZG Grijpskerk
Doopleden
106 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
127 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie