GKV Grijpskerk-Niezijl

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Groningerstraatweg 27
9843 AA Grijpskerk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 25
9843 ZG Grijpskerk
Doopleden
100
Belijdende leden
129
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie