GKV Groningen-Noord-West

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Paulus Potterstraat 2
9718 TJ Groningen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Paulus Potterstraat 2
9718 TJ Groningen
Doopleden
53 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
353 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H.S. van Hemmen van 01-01-1993 t/m 19-02-2005
  • T.S. Huttenga van 04-09-1988 t/m 15-07-2018
  • G.J. van Enk van 01-02-1985 t/m 05-06-1993 (Bijzondere aanstelling)
  • H. Venema van 19-01-1979 t/m 01-01-2002 (Bijzondere aanstelling)