GKV Groningen-Oost

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
E. Thomassen … Thuessinklaan 1
9713 JP Groningen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
E. Thomassen … Thuessinklaan 1
9713 JP Groningen
Doopleden
413
Belijdende leden
750
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie