GKV Groningen-Oost

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
E. Thomassen … Thuessinklaan 1
9713 JP Groningen
Algemeen telefoonnummer kerk
050-3128996
Postadres
E. Thomassen … Thuessinklaan 1
9713 JP Groningen
Doopleden
387 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
716 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie