GKV Groningen-Zuid/Helpman

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Galenuslaan 1
9728 JA Groningen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Galenuslaan 1
9728 JA Groningen
Doopleden
243
Belijdende leden
642
E-mail scriba
E-mail diaconie
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen