GKV Groningen-Zuid/Helpman

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Galenuslaan 1
9728 JA Groningen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Galenuslaan 1
9728 JA Groningen
Doopleden
233 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
561 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • G. Timmermans van 01-01-2016 t/m 28-02-2021
  • A.H. Driest van 27-03-2011 t/m 06-12-2020 (Emeritus)
  • Jt. Janssen van 20-06-1993 t/m 28-09-2002