GKV Grootegast De Morgenster

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Weegbree 9
9861 ES Grootegast
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 26
9860 AA Grootegast
Doopleden
189 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
327 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • P.G. Boon van 01-07-2013 (Verbonden aan zusterkerk)
  • T. de Boer van 27-04-2008 t/m 24-08-2013 (Bijzondere aanstelling)
  • P.G. Boon van 22-05-2005 t/m 30-06-2013 (Bijzondere aanstelling)
  • A.J. de Visser van 01-06-2004 t/m 15-05-2019 (Verbonden aan zusterkerk)
  • D.M. Boersma van 09-02-2003 (Verbonden aan zusterkerk)
  • R. Sietsma van 03-03-2002 t/m 10-11-2012
  • D.M. Boersma van 01-01-2000 t/m 08-02-2003 (Bijzondere aanstelling)
  • A.J. de Visser van 01-01-2000 t/m 31-05-2004 (Bijzondere aanstelling)
  • J. Ophoff van 31-01-1993 t/m 09-09-2000
  • H. Pathuis van 26-07-1987 t/m 01-02-1992