GKV Haarlem

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Schoterweg 14
2021 HM Haarlem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Schoterweg 14
2021 HM Haarlem
Doopleden
122 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
148 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • J.R. Douma van 16-02-2003 t/m 16-03-2013
  • A.A. van Essen van 01-02-1995 t/m 31-08-1999