GKV Hardenberg-Baalderveld-Oost

Naam classis
Classis Hardenberg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Gramsbergerweg 59
7772 CV Hardenberg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 84
7770 AB Hardenberg
Doopleden
118
Belijdende leden
208
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen