GKV Hardenberg-Centrum

Naam classis
Classis Hardenberg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Witte de Withstraat 18
7772 XV Hardenberg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 58
7770 AB Hardenberg
Doopleden
114
Belijdende leden
485
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • J.Th. Jonkman van 03-09-2000 t/m 11-04-2015
  • H.G. Gunnink van 01-08-1997 t/m 31-10-2009
  • G. Gunnink van 20-09-1992 t/m 30-06-1996
Kaart in het midden plaatsen