GKV Hardenberg-Centrum

Naam classis
Classis Hardenberg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Witte de Withstraat 18
7772 XV Hardenberg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 58
7770 AB Hardenberg
Doopleden
119 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
478 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • J.Th. Jonkman van 03-09-2000 t/m 11-04-2015
  • H.G. Gunnink van 01-08-1997 t/m 31-10-2009
  • G. Gunnink van 20-09-1992 t/m 30-06-1996