GKV Harderwijk

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Busken Huetlaan 2
3842 CS Harderwijk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 312
3840 AH Harderwijk
Doopleden
316 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
529 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie