GKV Harderwijk

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Busken Huetlaan 2
3842 CS Harderwijk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Busken Huetlaan 2
3842 CS Harderwijk
Doopleden
312
Belijdende leden
525
Huidige predikant(en)
Predikant historie