GKV Harderwijk

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Busken Huetlaan 2
3842 CS Harderwijk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Busken Huetlaan 2
3842 CS Harderwijk
Doopleden
309
Belijdende leden
532
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen
Kaart in het midden plaatsen