GKV Haren

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Sterrenmuurweg 4
9753 AV Haren Gn
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Sterrenmuurweg 4
9753 AV Haren Gn
Doopleden
152 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
374 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H. Drost van 01-08-1998 t/m 25-10-2003