GKV Haren

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Sterrenmuurweg 4
9753 AV Haren Gn
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Sterrenmuurweg 4
9753 AV Haren Gn
Doopleden
146
Belijdende leden
371
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen