GKV Hasselt

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
De Weedebrink 1
8061 AK Hasselt
Algemeen telefoonnummer kerk
038-4772271
Postadres
Postbus 64
8060 AB Hasselt
Doopleden
330 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
658 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie