GKV Hasselt

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
De Weedebrink 1
8061 AK Hasselt
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 64
8060 AB Hasselt
Doopleden
323
Belijdende leden
652
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen