GKV Hasselt

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
De Weedebrink 1
8061 AK Hasselt
Algemeen telefoonnummer kerk
038-4772271
Postadres
Postbus 64
8060 AB Hasselt
Doopleden
326 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
689 (peildatum 01-10-2022)
Huidige predikant(en)
Predikant historie