GKV Hattem-Centrum

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Achterstraat 9
8051 GA Hattem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 39
8050 AA Hattem
Doopleden
142
Belijdende leden
317
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie