GKV Hattem-Centrum

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Achterstraat 9
8051 GA Hattem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 39
8050 AA Hattem
Doopleden
134 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
312 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • F. van der Pol van 15-11-2015 t/m 30-06-2021 (Aanstelling Theologische Universiteit)
  • M.H. Oosterhuis van 21-08-1988 t/m 26-08-2000
  • F. van der Pol van 01-05-1988 t/m 14-11-2015 (Aanstelling Theologische Universiteit)
  • F. van der Pol van 20-01-1985 t/m 30-04-1988