GKV Hattem-Noord

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Veldhoeve 1
8052 AB Hattem
Algemeen telefoonnummer kerk
038-4442048
Postadres
Veldhoeve 1
8052 AB Hattem
Doopleden
396 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
567 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie