GKV Hattem-Noord

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Veldhoeve 1
8052 AB Hattem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Veldhoeve 1
8052 AB Hattem
Doopleden
362
Belijdende leden
573
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen