GKV Haulerwijk

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Valckeniersweg 3
8433 JA Haulerwijk
Algemeen telefoonnummer kerk
0516-421317
Postadres
Valckeniersweg 3
8433 JA Haulerwijk
Doopleden
51 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
107 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie
    • H.J. Boersma van 01-05-2013 t/m 31-07-2017 (Beroepbaar gesteld)
    • H.J. Boersma van 18-05-2003 t/m 30-04-2013
    • J.H. Kuiper van 21-02-2001 t/m 31-12-2008 (wegens gezondheid)
    • J.H. Kuiper van 01-10-1989 t/m 31-12-2008