GKV Heemse-Marslanden

Naam classis
Classis Hardenberg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Schans 4
7773 AA Hardenberg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Schans 4
7773 AA Hardenberg
Doopleden
287 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
363 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie