GKV Heemse-Marslanden

Naam classis
Classis Hardenberg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Schans 4
7773 AA Hardenberg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Schans 4
7773 AA Hardenberg
Doopleden
278
Belijdende leden
354
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie