GKV Heemse

Naam classis
Classis Hardenberg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Weidebuurt 9
7771 CZ Hardenberg
Algemeen telefoonnummer kerk
0523-261469
Postadres
Weidebuurt 9
7771 CZ Hardenberg
Doopleden
522 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
1.077 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie