GKV Heemse

Naam classis
Classis Hardenberg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Weidebuurt 9
7771 CZ Hardenberg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Weidebuurt 9
7771 CZ Hardenberg
Doopleden
525
Belijdende leden
1.096
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie