GKV Heerenveen

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
President Kennedylaan 15
8442 JE Heerenveen
Algemeen telefoonnummer kerk
0513-627924
Postadres
Postbus 633
8440 AP Heerenveen
Doopleden
87 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
154 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  • P. Groen vanaf 05-03-2018 (Bijzondere aanstelling)
Predikant historie