GKV Hoek

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tramstraat 1
4542 BH Hoek
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Tramstraat 1
4542 BH Hoek
Doopleden
49 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
108 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • R.C. Janssen van 28-06-2009 t/m 15-05-2019 (Verbonden aan zusterkerk)
  • R.C. Janssen van 05-09-2004 t/m 27-06-2009
  • D. Mak van 07-07-2003 t/m 30-09-2011 (Bijzondere aanstelling)
  • D. Mak van 10-01-1999 t/m 06-07-2003
  • A. Souman van 04-10-1992 t/m 05-09-1998
  • A.A. Kramer van 24-08-1986 t/m 13-09-1989