GKV Hoofddorp

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Nieuweweg 2
2132 CN Hoofddorp
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 390
2130 AJ Hoofddorp
Doopleden
19 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
61 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  • J.A. Vos vanaf 01-02-2020 (Bijzondere aanstelling)
Predikant historie
  • J.A. Vos van 20-10-2013 t/m 31-01-2020
  • J. Roosenbrand van 15-03-2009 t/m 01-09-2012
  • R. Prins van 11-10-1998 t/m 19-11-2005
  • P.F. Messelink van 01-12-1991 t/m 31-08-1996