GKV Hoogeveen

Naam classis
Classis Hoogeveen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Alteveerstraat 105
7906 CD Hoogeveen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 57
7900 AB Hoogeveen
Doopleden
236 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
492 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie