GKV Hoogezand-Sappemeer

Naam classis
Classis Stadskanaal
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Rembrandtlaan 194
9601 XD Hoogezand
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 56
9600 AB Hoogezand
Doopleden
164 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
375 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie