GKV Hooghalen

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Laaghalerstraat 10
9414 AK Hooghalen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Laaghalerstraat 10
9414 AK Hooghalen
Doopleden
19 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
72 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie