GKV Hooghalen

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Laaghalerstraat 10
9414 AK Hooghalen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Laaghalerstraat 10
9414 AK Hooghalen
Doopleden
18
Belijdende leden
76
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie