GKV Hoogkerk

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Hoendiep 232
9745 EG Groningen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Hoendiep 232
9745 EG Groningen
Doopleden
165
Belijdende leden
366
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen