GKV Hoogkerk

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Hoendiep 232
9745 EG Groningen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Hoendiep 232
9745 EG Groningen
Doopleden
145 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
316 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie