GKV IJsselstein ‘Geloof in IJsselstein’

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Vronesteijn 26
3401 SG IJsselstein Ut
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Vronesteijn 26
3401 SG IJsselstein Ut
Doopleden
28 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
24 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie