GKV Kampen-Noord

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Wederiklaan 54
8265 DD Kampen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Wederiklaan 54
8265 DD Kampen
Doopleden
191 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
398 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie