GKV Kampen-Noord

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Wederiklaan 54
8265 DD Kampen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Wederiklaan 54
8265 DD Kampen
Doopleden
211
Belijdende leden
407
E-mail diaconie
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen