GKV Kampen-Zuid

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Cello 1
8265 RL Kampen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Cello 1
8265 RL Kampen
Doopleden
189
Belijdende leden
344
E-mail diaconie
Huidige predikant(en)
Predikant historie