GKV Kampen-Zuid

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Cello 1
8265 RL Kampen
Algemeen telefoonnummer kerk
038-3331927
Postadres
Cello 1
8265 RL Kampen
Doopleden
181 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
345 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie