GKV Kantens

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Pastorieweg 21a
9995 PM Kantens
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Pastorieweg 21a
9995 PM Kantens
Doopleden
43
Belijdende leden
81
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie