GKV Krimpen aan den IJssel

Naam classis
Classis Rotterdam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Estafette 1
2924 VB Krimpen aan den IJssel
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 341
2920 AH Krimpen aan den IJssel
Doopleden
180
Belijdende leden
379
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie