GKV Leek

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tolberterstraat 24
9351 BG Leek
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 163
9350 AD Leek
Doopleden
352
Belijdende leden
750
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen