GKV Leek

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tolberterstraat 24
9351 BG Leek
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 163
9350 AD Leek
Doopleden
369
Belijdende leden
740
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie