GKV Leek

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tolberterstraat 24
9351 BG Leek
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 163
9350 AD Leek
Doopleden
365 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
730 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie