GKV Leens

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Valge 16
9965 PG Leens
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 21
9965 ZG Leens
Doopleden
153
Belijdende leden
327
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie