GKV Leeuwarden De Morgenster

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Vrijheidsplein 1
8924 JL Leeuwarden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Vrijheidsplein 1
8924 JL Leeuwarden
Doopleden
231 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
425 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie