GKV Leeuwarden De Morgenster

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Vrijheidsplein 1
8924 JL Leeuwarden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Vrijheidsplein 1
8924 JL Leeuwarden
Doopleden
245
Belijdende leden
429
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie