GKV Leiden

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Herengracht 68-70
2312 LE Leiden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 349
2300 AH Leiden
Doopleden
83 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
226 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • A. de Snoo van 22-08-2004 t/m 02-07-2016
  • P. Houtman van 03-07-1983 t/m 02-07-1994