GKV Leiden

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Herengracht 68-70
2312 LE Leiden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 349
2300 AH Leiden
Doopleden
81
Belijdende leden
237
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • A. de Snoo van 22-08-2004 t/m 02-07-2016
  • P. Houtman van 03-07-1983 t/m 02-07-1994