GKV Leidsche Rijn

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Alendorperweg 103
3451 GN Vleuten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Alendorperweg 103
3451 GN Vleuten
Doopleden
76 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
90 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie