GKV Lelystad

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Pauwenburg 170
8226 TA Lelystad
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Pauwenburg 170
8226 TA Lelystad
Doopleden
159
Belijdende leden
247
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen