GKV Leusden

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Blekerij 33
3831 CT Leusden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Blekerij 33
3831 CT Leusden
Doopleden
261
Belijdende leden
570
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen