GKV Leusden

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Blekerij 33
3831 CT Leusden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Blekerij 33
3831 CT Leusden
Doopleden
255
Belijdende leden
547
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie