GKV Loenen-Abcoude

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Rijksstraatweg 139
3632 AB Loenen aan de Vecht
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Rijksstraatweg 139
3632 AB Loenen aan de Vecht
Doopleden
13 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
53 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • W.T. van Veelen van 19-09-2010 t/m 25-01-2015
  • W. van der Schee van 18-07-1993 t/m 30-09-2006
  • H. van Veen van 24-08-1980 t/m 15-08-1992