GKV Loppersum-Westeremden

Naam classis
Classis Appingedam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Tuinbouwstraat 3
9919 HH Loppersum
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 42
9919 ZG Loppersum
Doopleden
102 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
156 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • G.J. Pruijssen van 03-04-2011 t/m 31-08-2015
  • K.A. van der Meer van 11-08-2002 t/m 06-09-2008
  • Th.J. Havinga van 01-12-1996 t/m 17-11-2001
  • E. Venema van 13-06-1993 (Verbonden aan zusterkerk)
  • E. Venema van 09-10-1988 t/m 12-06-1993
  • Jt. Janssen van 10-08-1980 t/m 13-09-1986