GKV Marienberg

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Stationsweg 3
7692 AA Mari‰nberg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Stationsweg 3
7692 AA Mari‰nberg
Doopleden
286
Belijdende leden
501
Huidige predikant(en)
Predikant historie