GKV Marknesse

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Noordzoom 117
8316 CH Marknesse
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Noordzoom 117
8316 CH Marknesse
Doopleden
19 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
60 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H.A. Speelman van 01-07-2012 t/m 12-02-2020 (Aanstelling Theologische Universiteit)
  • H.A. Speelman van 21-09-2006 t/m 30-06-2012
  • E. Rupke van 01-02-2004 t/m 26-05-2016 (Verbonden aan zusterkerk)
  • E. Rupke van 02-05-1999 t/m 31-01-2004
  • A. de Graaf van 15-09-1998 t/m 15-05-2019 (Verbonden aan zusterkerk)
  • A. de Graaf van 08-02-1993 t/m 14-09-1998
  • H.J.D. Smit van 19-10-1986 t/m 02-05-1991
  • C.J. Mewe van 24-09-1978 t/m 14-08-1982