GKV Marum

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Langestraat 84
9363 BX Marum
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 66
9363 ZH Marum
Doopleden
58 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
86 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • A. Bas van 18-03-2001 t/m 30-09-2017
  • J.L. Beuving van 09-04-1995 t/m 06-05-2000