GKV Meppel

Naam classis
Classis Hoogeveen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Thorbeckelaan 73
7942 CM Meppel
Algemeen telefoonnummer kerk
0522-243573
Postadres
Thorbeckelaan 73
7942 CM Meppel
Doopleden
442 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
710 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie