GKV Middelburg

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Klein Vlaanderen 75
4331 RH Middelburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 39
4330 AA Middelburg
Doopleden
139 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
312 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • E.J. Sytsma van 12-08-2007 t/m 22-08-2015
  • R. van Wijnen van 06-09-1998 t/m 21-05-2005
  • R. Kuipers van 27-08-1993 t/m 29-02-2004 (Bijzondere aanstelling)
  • A. de Snoo van 14-08-1988 t/m 30-03-1996
  • A.J.Th. van der Scheer van 13-06-1986 t/m 17-08-1996
  • R. de Graaf van 24-04-1983 t/m 21-11-1987