GKV Middelburg

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Klein Vlaanderen 75
4331 RH Middelburg
Algemeen telefoonnummer kerk
0118-636555
Postadres
Postbus 39
4330 AA Middelburg
Doopleden
139 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
312 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • E.J. Sytsma van 12-08-2007 t/m 22-08-2015
  • R. van Wijnen van 06-09-1998 t/m 21-05-2005
  • R. Kuipers van 27-08-1993 t/m 29-02-2004 (Bijzondere aanstelling)
  • A. de Snoo van 14-08-1988 t/m 30-03-1996
  • A.J.Th. van der Scheer van 13-06-1986 t/m 17-08-1996
  • R. de Graaf van 24-04-1983 t/m 21-11-1987